вторник, 27 октомври 2015 г.

ЖИВОТ

Да се снишиш до мравката в тревата;
от зрънце жито пак да израстеш;
да бъдеш сянката на волен вятър;
без присмех присмеха да понесеш;
да паднеш и да се въздигнеш мълком;
на падналия помощ някак да дадеш;
да всееш смях, където удрят гърбом
и с поваления напред да поведеш;
да се сбогуваш без да съжаляваш
за даденото, да благодариш и сам
посоката сменил, да не забравяш
уроците, надвили слепия ти плам;
да раздадеш от малкото, което имаш
и после в съд да се превърнеш за меда;
да си достоен с името си само тръгнал,
без свян невинен поздравявайки света...
Едничкият копнеж по живото отсявал
и в себе си отгледал мъдра добрина
е може би целта, с която си се раждал
и то ще се запомни даже след смъртта.

Мина Кирова
10.2015г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар