вторник, 29 септември 2015 г.

СЛЕД НЯКОГА СЕГА

Още ли ме чакаш на онази спирка,
нахлупил козирката под дъжда?
Дали пребродил тъжно ще изсвириш
последния акорд на вечността?

Ще мислиш ли за любовта беззъба
подминала и нас, и младостта?
Или затворил си врата, излъган
от цялото безумство на света?

Ще искаш ли да тичаш под дъгата -
изгряла цветност в сиви небеса?
Ще молиш ли за прошка или святост,
открил на детството невинността...

А може би ще кажеш, че безсмислен
е всеки порив, озарил ни през съня,
във който пак сме чисти... И лъчисто
започва новото в часа на утринта.

Мина Кирова
09.2015г.понеделник, 21 септември 2015 г.

ВМЕСТО СБОГОМ

Нека всеки по пътя си тръгва
и посоките свои да следва...
Да, и очите без огън помръкват
недомиляно ли е сърцето.

Омекват най-тежките длани,
непотребни за ласка и укор.
Всеки ловец неуверен ще стане,
ако без прицел е и на мушка.

Ще нагарча и хлябът невкусен
зад врата и гърбава вяра;
няма чешми златоустни
да угасят братската жажда...

Нека всеки по пътя си тръгва,
щом така повелява сърцето.
Болният няма никаква нужда
от необич в мига безнадежден.

Мина Кирова
09.2015г.

неделя, 20 септември 2015 г.

НА ТИШИНАТА

От електричество и тишината натежа
изпразнена от думи и мълчания.
Без себе си и тя не е и сянка от това,
което само с нея опознаваме.

А само с нея ни се ходи под дъжда,
поливащ на дръвчето окончания -
за силата разказват в мръкнал тротоар,
разцепили по шева му стенания

на просяка или угрижен минувач,
последната врата затръшнал.
На гребена на бурната тълпа
изстиват обещанията гръмки...

Но още електричество в нощта
натрупва тишината злачна, сякаш
последен пристан е на самота
и хоризонт, от птици непогален.

Мина Кирова
09.2015г.

вторник, 15 септември 2015 г.

СМЯНА НА КОЛОВОЗА

в последната минута
когато не ти остава нищо друго
освен да се усмихнеш на слънцето
да погалиш дъжда
по гърба му мъркащо
да посадиш дръвчето на живота (си)
да преброиш остатъците
и приятелите си (насън)
някак си да изплуваш от дъното
когато (не) виждаш края 
смени стрелките
на изтока и запада
може би ще се получи
точно каквото (ти) е писано
или (ти) трябва точно сега
да става каквото ще става
Господ бил справедлив
в някаква паралелна Вселена
но на Земята няма розови очила
нито коктейл от оазиси
форевър

Мина Кирова
09.2015г.

понеделник, 14 септември 2015 г.

ОРИС

По стръмното в тревите ще нагазя,
когато избледнея в празничните дни -
забравена, отхвърлена, презряна
внезапно ще се случа в нечии мечти.

И после в неизпята епопея
от злото ще извикам пълен мрак -
от него зрънцето добрата фея
в очи на лебед ще посява пак

как утрото на всяка къса памет
разлиства се като знамение отвъд.
И не по залез ще зарастват рани,
а още щом в зачатието прокървят.

Ще плаче някой - ехото ще връща
смеха му като изкривен акорд...
А аз, забравената, ще превръщам
нейде мрака в люлка на живот.

Мина Кирова
09.2015г.

петък, 11 септември 2015 г.

ЦЯЛОСТ

Има място за всеки
и всичко си е на мястото -
и криворазбраните поети,
и мъдрия непреходен блясък;
и рибата в планинския ручей,
и борът вековен в гората;
птицата в нейния устрем
и шепота на тревата...

Има място за всеки
и всичко е на точното място,
приемаш ли живота ни земен
в божествената му цялост.

Мина Кирова
09.2015г.

ДРУГАТА ПОЛОВИНА

Само целувка
не е достатъчна
да завъртиш
невъзможното на обратно;
да върнеш часовника
в лустрото на мечтите;
да заб(р)авиш посоките;
да завържеш камите...

Пробвай
да видиш душата си
в нейното огледало:
другата (ти) половина
все още пази
спомена за сбъдване
в онова начало
преди хиляда години
откъснали се безлистия.
Повикай я по име
в бързия четиристишен -

само с целувка тогава
сливането до цяло
става възможно
в съвършена излятост.

Мина Кирова
09.2015г.

ВЪПРОС НА ВЪЗПРИЯТИЕ

Нищо не е толкова сложно,
колкото всячески ни изглежда -
животът се ражда от огън,
огънят поражда надежда.
Надеждата води до вяра
или вярата ни отнема.
Всичко може да е мъглата,
ако няма как да прогледнеш.

Нищо не е толкова просто,
колкото понякога ни изглежда -
просякът моли за помощ
с последната изветряла надежда;
богатият къта си хляба
за дни в самота оцелели;
можещият все първи избягва
опропастените си недели...

Всичко е толкова просто и сложно,
колкото сам си постелиш -
пребродиш ли пътя на невъзможното
израстваш докато се отсееш
от тъмното в светлината;
от бурята и в покоя...
Въпрос на гледна точка
е опората ни в живота.

Мина Кирова
09.2015г.

ЗАТВАРЯНЕ

никога няма да разбереш
затворил здраво оградата
между вчера и днес
на анализа
и очакването на утре
нито пък
как се раждат птиците
след бурята
където не е останало
и перо за пролетта
още по-малко
за прелета над океана
очите са вътрешни
потърси си друго оправдание
тишината се чува
само когато искаш
да я обичаш
като свое послание

Мина Кирова
09.2015г.

* * *

Тук и сега -
по-здрава котва
от болката няма.

* * *
Бушуват стихии.
Вселената подрежда
пластовете на душата.

* * *
Доверие...
Липса на крилете
ражда нищета.

Мина Кирова
09.2015г.

понеделник, 7 септември 2015 г.

ЦИРК

По зрялост не прилича да играя
от някого поръчаните роли:
да съм добра, докато нехая
за чакани от мене пози.
А те са леки - под индиго
най-лесно се представяш
такъв, какъвто се издига
посредственият сред събратя.
И нищо на света не обещавам,
след себе си намерила покоя.
Не искам вещицата и палачът
ръце да стиснат след като помоля
за прошката, че съм еднаква
и с брата си, и със сестрата -
по чувствата им припознах се
в образа човешки и във святост...
Да, никак, ама никак не прилича
играта да играя до припадък.
А казват, че светът е цирка,
в който Господ себе си познава.

Мина Кирова
09.2015г.